Diometran

Вашият индустриален свят

Моля свържете се с нас, за да Ви предложим оферта за H3286-R-F на Kuhnke. Не забравяйте, че ние познаваме пазара в България и ще Ви изготвим най-добрата оферта с възможно най-ниските цени.

Информация относно продукта:
electromagnet Un=230VDC working cycle 100%, pulling the linear motion of the armature